سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
-
25 جماد أول 1438
-
Feb 21 2017

info@farvaharparvaz.com    09017909063    021-86072641   

تورهای قشم آژانس فروهر پرواز مهر

      هتل ارم
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  590,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پرشین گلف
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  485,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل کیمیا3
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  530,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آپادانا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  540,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل بهشت
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  555,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آرمان
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  485,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل ایرسا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  490,000 تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: اسفند  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل المپیک
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  490,000 تومان  
 آخرین مهلت ثبت نام: اسفند ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آپادانا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  580/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  
      هتل خلیج فارس
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  630/000تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل کیمیا 2
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  540/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل نخل زرین
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  525/000تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام:  بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      ویلاهی ساحلی ایران زمین
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  560/000تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل الوند
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  595/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  
      هتل سان سیتی
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  530/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  
      هتل کاوان
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  595/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  
                                                                                          

آدرس: تهران، خیابان کریمخان، زیر پل کریمخان، خیابان ماهشهر
          پلاک 9، واحد 2

تلفن : 86072641 - 021 ( خط ویژه )

پشتیبانی : 09017909063