پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
-
21 ربيع ثاني 1438
-
Jan 19 2017

info@farvaharparvaz.com    09017909063    021-86072641   

تورهای قشم آژانس فروهر پرواز مهر

      هتل ارم
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  600,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل مارینا 2
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  575,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل کیمیا 4
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  530,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پرشین گلف
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  475,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل بهشت
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  460,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آرمان
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  495,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل ایرسا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  505,000 تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل المپیک
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  485,000 تومان  
 آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پرشین گلف
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  475/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل مارینا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  545/000تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل کیمیا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  530/000تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل شمس
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  500/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل ایرسا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  440/000تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل المپیک
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  450/000تومان  
 آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل آرمان
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  455/000تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
      هتل ارم
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  595/000تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : استقبال فرودگاهی - صبحانه  
                                                                                          

آدرس: تهران، خیابان کریمخان، زیر پل کریمخان، خیابان ماهشهر
          پلاک 9، واحد 2

تلفن : 86072641 - 021 ( خط ویژه )

پشتیبانی : 09017909063