جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
-
26 جماد ثاني 1438
-
Mar 24 2017

info@farvaharparvaz.com    09017909063    021-86072641   

تورهای شیراز آژانس فروهر پرواز مهر

      هتل هما
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  720,000 تومان  
5  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پارس
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  605,000 تومان  
5  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل چمران
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  610,000 تومان  
5  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پارک سعدی
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  525,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آریو برزن
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  545,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل پارسیان
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  490,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن  ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل کریم خان        مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  445,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل ارگ
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  425,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس:
      هتل آریانا
 
       مدت زمان:      دو شب و سه روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  410,000 تومان  
2  آخرین مهلت ثبت نام: بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس:
                                                                                          

آدرس: تهران، خیابان کریمخان، زیر پل کریمخان، خیابان ماهشهر
          پلاک 9، واحد 2

تلفن : 86072641 - 021 ( خط ویژه )

پشتیبانی : 09017909063