جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
-
26 جماد ثاني 1438
-
Mar 24 2017

info@farvaharparvaz.com    09017909063    021-86072641   

تورهای استانبول آژانس فروهر پرواز مهر

      HURRY INN MERTER
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,150,000 تومان  
 آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      POINT HOTEL BARBAROS        مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,000,000 تومان  
5  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر-یک گشت نیمروزی با ناهار
      GRAND OZTANIK
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,015,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      AVANTGARDE TAXIM
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,050,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر-یک گشت نیمروزی با ناهار
      KONAK
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  930,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      PARK CITY HOTEL
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  900,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      LALELI GONEN
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  875,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      ALL SEASON
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  850,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      GRAND PAMIR
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  805,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      MATIAT HOTEL
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  775,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :صبحانه  خدمات آژانس: بیمه-لیدر-ترانسفر-یک گشت نیمروزی با ناهار
      TOPKAPI HOTEL
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  750,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-ترانسفر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
      GRAND LIZA
 
       مدت زمان:      سه شب و چهار روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  750,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: ترانسفر-لیدر-بیمه-یک گشت نیمروزی با ناهار
                                                                                          

آدرس: تهران، خیابان کریمخان، زیر پل کریمخان، خیابان ماهشهر
          پلاک 9، واحد 2

تلفن : 86072641 - 021 ( خط ویژه )

پشتیبانی : 09017909063