جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
-
26 جماد ثاني 1438
-
Mar 24 2017

info@farvaharparvaz.com    09017909063    021-86072641   
      ROYAL TULIP GRAND YEREVAN
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,850,000 تومان  
5  آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      PARIS ARMENIA
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,5200,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      IMPERIAL PALACE
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,480,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      ARARAT
 
       مدت زمان:      چهار شب و چنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,460,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      ANI PLAZA
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,450,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      DIAMOND HOUSE YEREVAN
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,420,000 تومان  
4  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      NAIRI        مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,310,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      HRAZDAN
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,280,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل : صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      SHIRAK
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,250,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      SILACHI
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,250,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
      NUR ARMENIA
 
       مدت زمان:      چهار شب و پنج روز      هزینه هر نفر:
 تاریخ: زمستان 1395  1,250,000 تومان  
3  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1395
 شهر مبدا: تهران
 خدمات هتل :  صبحانه  خدمات آژانس: لیدر-بیمه-ترانسفر
                                                                                          

آدرس: تهران، خیابان کریمخان، زیر پل کریمخان، خیابان ماهشهر
          پلاک 9، واحد 2

تلفن : 86072641 - 021 ( خط ویژه )

پشتیبانی : 09017909063